הוצאת היתרים ותבעו"ת

 


בקשה להיתר בניה

באחריותו של האדריכל להגיש בקשה להיתרי בנייה ברגע שהתכנית האדריכלית מסוכמת. קבלת היתר בנייה הוא הליך שיכול לקחת בין כמה חודשים לשנה, תלוי בהתנהלות הרשות המקומית, בפרויקט המדובר וכן בצורת ההגשה של המסמכים. אם תרצו לקצר ככל האפשר את התהליך - הגישו את הבקשה מוקדם ככל האפשר עם כל המסמכים והפרטים המדוייקים. הבקשה להיתר בנייה מוגשת יחד עם התוכנית לוועדה המקומית.

מטפלים באישורים

ברגע שהוועדה המקומית עשתה את בדיקותיה הראשונות ועברו על המסמכים שהגשתם ודנו בנושא יישלח אליכם עורך התוכנית המוסמך עם דרישות ותנאים שעליכם למלא. לרוב, האדריכל יטפל בכל האישורים המדוברים.

איך מקבלים היתר בנייה?

את היתר הבניה עצמו תקבלו רק לאחר שעמדתם גם בדרישות של וועדה שנייה שאליה הוגשו כל האישורים, האגרות, התשלומים וכו'. בסוף התהליך יוגש לכם רישיון הבנייה.